Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  


Ceny balného a poštovného:
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 1. Platba na CZK účet předem: 135,- Kč   
 - zboží zasíláme až po připsání platby za zboží na náš účet 176 770 0349/0800 

                        

2. Platba na DOBÍRKU: 160,- Kč  

3. Platba na SK účet/EURO účet:  470,- Kč  
 - zboží zasíláme až po připsání platby za zboží na EURO účet 1795 292 223/0800
 - do zahraničí a na Slovensko zboží na dobírku neposíláme! 


 - nutno uhradit všechny bankovní poplatky, vč. našich (při platbě v bance zaškrtněte zkratku "OUR")!!! 

4. Osobní odběr: ZDARMA    

Při objednávce nad 5.000,- Kč je poštovné i balné zdarma, vč. zemí EU!  

 


Objednávka

Objednávka provedená a odeslaná přes e-shop shop.tatramuseum.cz je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká při převzetí zboží zákazníkem. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.

Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.


V případě, že zákazník zaplatí zboží předem na účet, aniž by od nás obdržel potvrzení své objednávky a následně se zjistí, že objednané zboží je vyprodáno nebo není momentálně skladem, zašleme zákazníkovi jiné zboží ve stejné hodnotě. Pouze v tomto případě přeplatky za zboží nevracíme!   Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo písemně (e-mailem) stornovat objednávku v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, popřípadě byla ukončena "akce" dodavatelem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od kupní smlouvy (zboží prodané nekontaktně).

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to včetně ceny poštovného a balného. 


Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů u zboží na skladě prodejny Záhumenní 367/1, do 30 pracovních dnů u zboží, které nebude na skladě od závazného potvrzení objednávky. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Zpravidla je upřesněn do 48 h po obdržení objednávky.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím může obsahovat návod na používání výrobku a záruční list, pokud je součástí výrobku a daňový doklad v případě vyžádání (může být zaslán i samostatně).Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně ani nejsou jinak zpracovávány pro marketingové účely. 

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.


Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti pracovníka pošty. 

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku a to pouze písemnou formou, např. e-mailem. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu (pokud je součástí výrobku) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli a to za následujících podmínek:

Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. 

Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice. 

Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 

Náhradním dodáním zboží 

Odstoupením od smlouvyPostup reklamace

Reklamace jsou vyřizovány jednotlivě. 

Internetový obchod shop.tatramuseum.cz poskytuje na všechny výrobky záruku 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli za následujících podmínek: 


Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. 

Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:


- na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku

- na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku 

- pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití 

- na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky. (například zipy, utrhlé knoflíky apod.)

----------------------------------------------------------------- 


Pokud Vám dorazí viditelně poškozený balík, ihned jej před doručovatelem PPL CZ s.r.o. rozbalte a obsah zásilky zkontrolujte! V případě jakéhokoliv poškození či rozbití zásilky ihned proveďte reklamaci u doručovatele (řidiče) PPL CZ s.r.o. a sepište s ním reklamační protokol, který řidič musí mít u sebe k dispozici. 1 stejnopis protokolu si nechejte! Zboží ovšem řidiči nedávejte, toto Vám můžeme vyměnit pouze my. 


Pokud Vám dorazí zboží poškozené je nutné nám tuto reklamaci nahlásit nejpozději do 24 hodin od doručení balíku, a to i v případě, že jste jednali dle výše uvedeného postupu!


Postup při reklamaci poškozeného zboží - napište nám prosím e-mail, kde uvedete:

- č. objednávky

- rozsah poškození + fotografie poškozeného zboží z více stran nebo tak, aby bylo jasně patrný rozsah poškození

- informaci o tom, zda jste toto poškození již nahlásili a řešili přímo s doručovatelem PPL CZ s.r.o. při převzetí balíku či nikoliv (pokud ano, pošlete nám kopii reklamačního protokolu)

------------------------------------------------------------------


Pokud nejste se zbožím spokojeni - neodpovídá velikost, barva apod. - napište nám prosím e-mail, kde uvedete:

 - č. objednávky 

 - důvod, který chcete řešit u daného zboží - například změna velikosti (z - na)

 - upozorňujeme, že všechny obrázky v e-shopu a popisy zboží jsou pouze informativní, závazné jsou informace o zboží uvedené v objednávceV obou výše uvedených případech reklamace zboží zabalte a pošlete nám ho zpět (pojištěné) - obyčejným balíkem na adresu:

       shop.tatramuseum.cz 

       Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.

       Záhumenní 367/1

       742 21 Kopřivnice

Do balíku přiložte kopii dokladu a kopii Vašeho e-mailu s požadovanými změnami či charakteristikou poškození (vč. fotografií)!

 

! Balíky na dobírku nepřebíráme !